Alamat Ng Pagong

ALAMAT NG PAGONG:

***TUKLASIN SA IBABA***

Alamat ng Pagong Buod

Ang alamat ng pagong ay tungkol sa isang binatang matulungin sa kapwa. Subalit, dahil sa isang masamang hangarin, nagwakas ang kanyang buhay. Alamin ang kanyang kuwento.

Noong unang panahon, may isang binata na ang pangalan ay Agong. Bagama’t hindi ganoon kaalwan ang buhay niya, nagagawa pa rin niyang tumulong sa mga kapus-palad.

Bahay Kubo Para sa Ulila

Araw-araw, nangangahoy si Agong para kanyang ama’t ina. Ang mga maliliit na kahoy na maaaring panggatong ay kanyang binebenta. Ang medyo malalaki naman ay kanyang ginagawang kubo para sa mga kabataang ulila.

Marami nang napuntahan si Agong dahil sa kanyang pangangahoy. Dahil doon, kaya marami na rin siyang nagawang bahay kubo sa iba’t ibang parte ng kagubatan.

Limang Mandarambong

Lingid sa kaalaman ni Agong, may limang mandarambong na sinusubay-bayan siya. Ang mga ito ay kababata rin ni Agong. Walang ginawa ang lima kundi manira ng sakahan, at magnakaw ng mga alagang hayop.

Akala ng limang ito na marami nang pera ang binata dahil sa dami ng mga bahay-kubong kanyang naipatayo. Kaya naman, pinagbalakan nilang nakawan si Agong. Lumipas ang araw at dumating ang hinihintay na pagkakataon ng lima.

Pagsalakay at Pagpatay

Nang araw na iyon, pagod na pagod si Agong ngunit masaya siya dahil nagawa niyang tapusin ang isang kubong kanyang ipinapatayo. Meron din siyang naiuwing pera para sa magulang. Maagang nagpahinga sina Agong at ang kanyang magulang.

Bandang hating-gabi, inakyat ng limang mandarambong ang bahay nina Agong nang matanto nilang himbing na himbing na ang tatlo. Nanlaban sina Agong at ang kanyang magulang. Lamang ay merong dalang itak ang lima. Pinagtataga nila ang mag-anak.

Sumpa ng Naghihingalo

Isinumpa ni Agong ang lima bago siya tuluyang malagutan ng hininga. “Sumpain kayo! Pahihirapan kayo ng iyong kasakiman. Ang mga bahay na inyong hinangad na pagnakawan ay habang buhay ninyong daldalhin.

Kumulog at kumidlat pagkatapos sambitin ni Agong ang mga pangungusap na iyon. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Nagtawanan lamang ang lima at muling nilang hinalughug ang buong kabahayan subalit wala silang nakitang pera.

Unos sa Gitna ng Tag-araw

Nahintakutan ang buong komunidad ni Agong, na ngayo’y patay na. Tag-araw ngunit tila may unos. Napakalakas ng hangin. Sumasagitsit sa kalangitan ang kidlat. Dumadagundong ang kulog. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos.

Nang mapansin nilang tumataas na ang tubig sa kanilang mga kabahayan, agad silang nagsilikas sa may kabundukan. Pinutahan nila ang malaking gong sa gitna ng kabundukan. Hiniling nila sa Bathala ng Katarungan na patunugin ang gong.

Paghumpa ng Unos

Nagtaka ang lahat dahil pagkatapos ng pagpatunog sa gong ay unti-unting bumaba ang baha sa kanilang komunidad. Lalo silang nagtaka nang mawala ang mga bahay-kubong ipinatayo ni Agong sa kagubatan.

Ang kanilang mga bahay ay nabasa lamang at hindi nawasak. Ang pinakalider nila ay hinimok na puntahan ang pamilya ni Agong dahil hindi niya napansin na lumikas ang mga ito sa kasagsagan ng pagbaha.

Kahindik-hindik na Krimen

Nagulantang sila nang makita ang tatlong bangkay. Base sa kanilang nakita, pinatay ang mag-anak. Nalungkot ang lahat dahil alam nila kung gaano kabait ang tatlo sa ibang tao, lalo na sa mga kabataang ulila na.

Nagdaos ng lamay ang mga tao para sa tatlo. Nang araw ng libing, napansin nila ang limang hayop na gumagapang sa putikan malapit sa bahay nina Agong. Mabagal ang mga ito dahil sa pasan-pasang parang gong ang hugis.

Naglahong parang bula ang lima. Napagtanto ng mga kababayan ni Agong na sila rin ang pumatay sa mag-anak. Bilang pag-alala kina Agong ay pinangalan nilang Gong ang limang hayop. Sa paglipas ng panahon, naging pagong ang bansag sa mga hayop na iyon.

Aral sa Alamat ng Pagong

Tumulong sa kapwa sa abot ng iyong makakaya. Huwag magbalak ng masama sa kapwa dahil walang mabuting kahihinatnan iyon. Parurusahan ka pa sa masamang gawain.