Alamat Ng Lansones

ALAMAT NG LANSONES:

***TUKLASIN SA IBABA***

Alamat ng Lansones

Ang alamat ng lansones ay tungkol sa isang punong kinatatakutan dahil sa taglay na lason sa bunga nito. Isang misteryosong babae ang dumating upang ipakita sa kanilang walang lason ang mga bunga.

Noong unang panahon, may isang punong hitik na hitik ang bunga ngunit walang nangangahas na kumain. Balita kasi sa bayan ng Laguna na may hatid na lason ang mga bunga.

Tagtuyot sa Bayan

Bukod sa punong may lason ay may mga ibang puno pa sa bayang iyon. Subalit dumating ang tagtuyot sa bayan. Unti-unting namatay ang mga puno, at halamang gulay na siyang pinagkukuhanan ng pagkain ng mga tao maliban sa isa.

Ang puno ng lason ay nanatiling buhay at ang mga bunga nito ay nag-aanyaya sa mga taga-baryo. Ngunit walang nangahas na pumitas kahit isa. Sa mga oras na iyon, taimtim na nagdasal ang mga tao na sana’y matapos na ang tagtuyot.

Misteryosong Dalaga

Habang ang lahat ay matamlay na nakatunghay sa puno ng lason, isang dalaga ang bigla na lamang dumating. Nakaputi ito at pakanta-kantang naglalakad.

Parang namatanda ang mga tao na nakasunod sa bawat galaw ng babae. Humantong ito sa puno ng lason. Doon lamang parang nagising ang mga tao. Agad nilang binalaan ang dalaga na huwag kainin ang bunga ng puno.

Tila hindi naririnig ng dalaga ang mga sinasabi ng mga tao. Sarap na sarap na nilantakan ang bunga ng punong may lason. May lumapit na bata sa dalaga.

“Tikman mo, masarap.” Alok nito sa paslit. Ipinakita ng dalaga ang loob ng bunga. “Nagtataka ako kung bakit walang gumagalaw sa bunga ng punong ito.”

Nag-alangan man ay tumikim ang paslit. Napasigaw ito sa sarap. Nagkatinginan ang mga tao at dali-daling lumapit sa puno. Doon nila nalaman na matamis pala ang bunga nito.

Agad nilang hinanap ang dalaga ngunit tila bulang naglaho ito. Sapantaha ng nakararami ay isa itong diwata na siyang sagot sa knilang panalangin.

Nakaraos sa tagtuyot ang taumbayan dahil sa mga bunga ng punong may lason. Ang tawag dito ay naging lansones sa pagdaan ng mga araw.

Aral sa Alamat ng Lanzones

Manalangin nang taimtim at umasang ibibigay ito ng Diyos. Samahan ang dasal nang positibong pananaw upang magtagumpay sa suliraning kinahaharap.