Alamat Ng Mangga

Alamat ng Mangga Buod

Ang alamat ng mangga ay tungkol sa isang haring istrikto ngunit marunong sumunod sa binitawang salita. Ang kuwento ay sumasalamin din sa pagiging matiisin ng isang ginang upang mapalaya ang asawang nakulong.

Noong araw ay may isang haring strikto at malupit. May mga taong takot na suwayin ang anumang utos niya. Maraming tao naman ay gusto ang pamamalakad niya.

Kamay na Bakal

Isang araw, may mga bilanggong nakatakas sa kulungan. Nagpaimbistiga ang hari. Ipinatawag niya ang kawal na nagbabantay sa mga oras na nakatakas ang mga bilanggo.

Nalaman niyang nakatulog pala ang kawal na nagbabantay sa mga ito. Tinanong niya kung bakit ito nakatulog. Nasabi ng kawal na dahil sa pagod at puyat siya sa pagbabantay magdamag sa anak niyang nagkasakit.

Nagalit ang hari dahil sa nalaman. Sinabi niya sa kawal na sana’y nagpapalit ito sa kapwa niya kawal upang naiwasan sana ang pangyayari. Hinatulan ng hari ng pagkakakulong ang kawal bilang parusa.

Lubos na nagmakaawa ang kawal dahil mawawalan ng padre de pamilya ang kanyang pamilya. Kawawa naman ang mga ito at wala nang maasahang iba. Ngunit, pinanindigan ng hari ang kanyang desisyon.

Nalaman ng ginang ang pagkakakulong ng kanyang asawang kawal. Dali-dali siyang nagpunta sa palasyo upang pakiusapan ang hari. Subalit hindi natinag ang hari.

Umuwing luhaan ang ginang dahil wala naman siyang magagawa sa utos ng hari. Taimtim siyang nagdasal na sana ay may dumating na solusyon sa kaniyang problema. Dumating nga ang solusyon ilang araw matapos makulong ang asawang kawal.

Kautusan ng Hari

Ilang linggo bago ang kaarawan ng hari, nagpalabas siya ng kautusan. Ang sinumang mamamayan na makakapagdala ng kakaibang handog sa kanyang kaarawan ay magkakaroon ng isang kahilingan.

Nalaman ng ginang ang tungkol sa panukalang iyon. Kaya’t dali-dali niyang tinawag ang kanyang anak upang maghanap sila ng bagay na hindi pa nakikita o natatanggap ng hari.

Naging bigo ang mag-ina sa unang araw ng paghahanap ngunit hindi sila sumuko. Muli silang naghanap kinabukasan. Habang sila’y namamahinga sa lilim ng puno, may isang gusgusing matanda ang lumapit sa kanila.

Humingi ng pagkain ang matanda. Kahit gutom ang ginang, nagawa pa rin niyang ibahagi ang pagkain niya sa matanda. Nagtaka ang anak ng ginang kaya’t tinanong nito ang ina.

“Ina, wala ka ng pagkain. Bakit kailangan mong ibigay ang sa iyo sa matanda?”

“Anak, mas kailangan ni lola ang pagkain. Di bale, kakain na lang ako pag-uwi natin. Ngayon, kailangan na nating maghanap ulit para sa regalo ng hari.” Nagpaalam sila sa matanda upang maghanap ulit.

Hindi pa man nakakalayo ang mag-ina ay biglang nagliwanag ang dinaraanan nila. Nakaharang ang matanda at sa mismong harap nila ay nagpalit-anyo ito. Laking gulat nila dahil isa pala itong diwata.

Espesyal na Handog

Mula sa mga kamay ng napakagandang diwata ay ang dalawang hugis pusong prutas na kulay berde. Inihahandog nito sa kanila bilang kapalit sa kabutihang loob na pinakita nila.

Tinanong ng ginang kung ano ang hawak nito at sinagot naman siya na ang prutas ay tinatawag na mangga. Wala iyon sa daigdig ng mga tao. Sinabi ng diwata na itago ng ginang ang mga mangga sa palabigasan.

Sa kaarawan ng hari, ilabas iyon ng ginang at iyon ang kanyang gawing espesyal na handog. Sinunod naman ng ginang ang utos ng diwata.

Lumipas ang mga araw at dumating ang kaarawan ng hari. Nang ilabas ng ginang ang mga mangga mula sa palabigasan, nagulat siya nang makitang naging kulay ginto ang mga bunga. Bukod doon, napakabango ng mga prutas.

Kahilingan ng Ginang

Dala ang mga prutas, dumalo ang ginang at ang kanyang anak sa pagdiriwang. Maraming tao ang dumalo at bawa’t isa ay may kanya-kanyang dala.

Nang oras na para ibigay ang regalo, sinadya ng ginang na magpahuli sa pila. Kinakabahan ang ginang ngunit kailangan niyang gawin iyon. Nakangiting iniabot ng ginang ang mga prutas.

Nabighani ang hari sa amoy ng mga prutas. “Ano itong mga dala mo, ginang? Ngayon ko lamang nakita ang mga ito. At, ang babango!”

Natuwa ang ginang sa reaksyon ng hari. Sinabi niya na mangga ang tawag sa mga prutas at isang diwata ang nagbigay niyon sa kanya. Hinimok niya ang hari na tikman ang prutas. Nasiyahan ang hari sa handog ng ginang.

Kaya’t tinanong ng hari ang ginang kung ano ang hiling nito. Agad namang sinabi ng ginang na nais niya ang kalayaan ng kanyang asawang kawal. Nag-isip saglit ang hari pero sa kalaunan ay iginawad niya pa rin ang hiling.

Iniutos naman ng hari na itanim ang mga buto ng prutas dahil nais niya ulit matikman ang bunga. Lumipas ang mga buwan at tumubo ang mangga. Namunga ito. Ang mga bunga nito ay napakinabangan din ng mga tao sa kaharian. Hanggang ang prutas ay umabot sa ibang lugar.

Aral sa Alamat ng Mangga

Walang masama sa pagiging mahigpit kung makabubuti sa nakakarami. Ngunit, maging totoo sa binitawang salita upang irespeto ka rin ng iba.

Samahan ng tiyaga ang lahat ng nais gawin upang magtagumpay katulad ng ginawa ng ginang sa kuwento.