Alamat Ng Butiki

ALAMAT NG BUTIKI:

***TUKLASIN SA IBABA***

Alamat ng Butiki Buod

Ang alamat ng butiki ay tungkol sa isang batang nananakit ng kapwa niya bata at ng mga hayop. Pinarusahan siya ng isang duwende dahil sa kanyang ginawa.

Noong unang panahon, may isang batang ubod ng lupit, kulit at likot. Ang pangalan niya ay Kiko. Hindi siya sumusunod sa anumang pangaral ng ina.

Pagmamalupit

Sinasaktan ni Kiko ang lahat ng mga kalaro niya. Kaya naman unti-unting umiwas ang mga ito sa kanya hanggang mag-isa na lamang siya na naglalaro. 

Nang wala na siyang mga kalaro, mga inosenteng hayop naman ang kanyang binalingan. Sinisipa, binabato, at pinapalo niya ang mga hayop.

Kaya naman ilag ang mga hayop sa kanya. Lahat ay nagsisipagtago kapag naaamoy na nila si Kiko.

Minsan, isang punso ang pinagdiskitahan ni Kiko. Sinira nito iyon. Nahintakutan ang nanay ni Kiko at dali-daling humingi ng tawad sa mga hindi nakikitang duwende.

Pangakong Napako

Nangako ang ina ni Kiko na magbabago na ito sa harap ng nasirang punso. Pinangaralan niya ang anak. Sinabi nito na masamang magalit ang mga duwende.

Hindi nagtanda si Kiko. Nang sumunod na araw, isang lungga ng mga bayawak ang nakita niya. Pinagbabasag ng bata ang mga itlog ng bayawak.

Nakita iyon ng isang duwende at galit na galit na nagpakita kay Kiko. “Alam mo bang may buhay ang mga sinira mong itlog?”

Nagulat si Kiko. Ngayon lamang siya nakakita ng duwende kaya’t para siyang namatanda na nakatingin dito.

Parusa sa Kalupitan

“Dahil sa iyong kalupitan, parurusahan kita. Bago sumapit ang takip-silim, magiging isa kang hayop na katulad ng bayawak. Tatawagin kang butiki.”

Nahintakutan si Kiko nang maramdaman ang pagsulpot ng buntot sa kanyang puwetan. Pagtingin niya sa kalangitan ay malapit na pala ang takip-silim.

Nagtatakbo si Kiko pabalik sa bahay nila habang naririnig pa rin niya ang patuloy na pagsasalita ng duwende.

At dahil dati kang isang tao, sa tahanan ka maninirahan. Bilang tanda ng iyong labis na pagsisisi, ikaw ay hahalik sa lupa bago magdilim.”

Pagbagong Anyo

Malayo pa lang sa tarangkahan ng bahay ay nagsisisigaw na si Kiko. “Inay, tulungan ninyo ako. Ayokong maging butiki!” Hindi na nakaakyat si Kiko dahil isa na siyang ganap na butiki.

Dumungaw ang ina ni Kiko ngunit wala na siyang makitang ibang tao. Bagkus, nakita niya ang isang maliit na hayop na kawangis ng bayawak. Dali-daling gumapang ang hayop papasok sa bahay.

Tinawag ng ina na butiki ang hayop dahil iyon ang huling narinig niya. Hindi na niya muling nakita ang anak ngunit sa gabing iyon dumalaw si Kiko sa panaginip upang sabihin ang nangyari sa kanya.

Tuwing dapithapon, maririnig mo ang butiki na mag-iingay at biglang mahuhulog sa kisame o sa pader.

Aral sa Alamat ng Butiki

Huwag maging pilyo at malupit dahil baka parusahan ka.