Alamat Ng Durian

ALAMAT NG DURIAN:

***TUKLASIN SA IBABA***

Alamat ng Durian Buod

Ang alamat ng durian Daria ay tungkol sa isang matandang ang nais lamang ay mapag-isa. Pumanaw siya nang walang karamay.

Noong unang panahon ay may matandang babae ang mag-isang naninirahan malapit sa kagubatan. Kilala siya sa bansag na Tandang During. Masungit ang matanda at mas nais niyang mapag-isa.

Ang Paglayo

Dati nama’y hindi ganoon ang ugali ni Tandang During. Dala marahil iyon ng kalungkutan dahil namatay sa misteryosong sakit ang kanyang mga kapamilya. Maraming nag-alok ng tulong noon pero tinanggihan niya.

Lahat ng taong nagmagandang-loob ay kanyang itinataboy at binubulyawan. Kaya naman nakasanayan na ng mga tao na umiwas. Hanggang sa ginawa siyang panakot ng mga magulang sa makukulit na anak. Binansagan siyang aswang o kaya naman mangkukulam.

Ang Masangsang na Amoy

Lumipas ang taon. Hanggang isang araw, naamoy ng mga taga-baryo ang isang masangsang na amoy. Noong una’y binalewala lamang nila iyon. Sa pagdaan ng mga araw ay tumindi ang masamang amoy.

Hindi nakatiis ang pinuno ng baryo kaya’t tinipon niya ang ilang tanod na hanapin ang pinanggagalingan ng amoy. Hanggang sa humantong sila sa tahanan ni Tandang During. Tinawag nila ang matanda ngunit walang sumagot.

Pumasok din sila sa bahay nito at napagtanto nila na walang tao. Base sa alikabok sa mga kagamitan, mukhang matagal nang wala ang matanda. Sa gitna ng bakuran ni Tandang During ay isang puno na may maraming bunga.

Mabaho Ngunit Matamis

Patusok-tusok ang panglabas na anyo at bumubuka na sa sobrang pagkahinog. Inutusan ng pinuno ang isang lalake na akyatin ang puno at kumuha ng bunga. Napatakip ng ilong ang lalake sa sobrang sama ng amoy pero naamoy niya rin ang tamis sa loob ng bunga.

Masarap at matamis ang laman ng bunga. Kaya’t kinuha nila ang mga hinog na at naghati-hati sila. Iniuwi nila ang mga bunga at bawat taong nakakita sa dala nila ay tinatanong kung ano iyon.

Ang sagot nila ay “bunga ng punong tanim ni Tandang During iyan.” Sa pagsasalin-salin ng kuwento, naging durian ang dating kay Tandang During iyan.

Aral sa Alamat ng Durian

May mga taong mas nanaising mapag-isa kaya’t dapat nating iggalang ang kanilang desisyon. Hindi rin masama kung makihalubilo sa ibang tao, paminsan-minsan.